Informacje o zakresie działania Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych

Informacje o zakresie działania Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych

Komendant powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sanockiego. Powołuje go Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Podlegają mu: Posterunek Policji w Czarnej oraz Posterunek Policji w Stuposianach

Sprawy, za które odpowiada Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych, to m. in.:

  • Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa poprzez właściwą organizację służby patrolowej;
  • Dbanie o bezpieczeństwo na drogach publicznych w powiecie bieszczadzkim;
  • Wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • Prowadzenie działań promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo;
  • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń od mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu bieszczadzkiego;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, zgromadzeń, uroczystości;
  • Organizacja pracy podległej mu Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych;

Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych przyjmuje ludzi w każdy wtorek w godzinach  12-16 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, która mieści się przy ul. 29 Listopada 33

W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych można złożyć wniosek, skargę, petycję.

Całodobowy numer telefonu dyżurnego KPP w Sanoku: 13  460 83 10

W sprawach pilnych wymagających natychmiastowej reakcji Policji należy kontaktować się z numerem 112.

Powrót na górę strony